چگالي سنج هيدرومتري

 

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

براي انجام اين آزمايش خاک به مدت 16 ساعت در محلول ژراکننده خيس مي خورد . آب مقطر به به محلول اضافه شده و کاملا به هم مي خورد . سپس محلول در استوانه آزمايش ريخته مي شود و آنقدر آب مقطر به محلول اضافه مي شود تا سطح آن به علامت 1000 ميلي متر برسد . سپس هيدرومتر در داخل محلول قرار داده مي شود و مقدار آن خوانده مي شود .

تشريح کامل آزمايش هيدرومتري :

آزمايش هيدرومتري 

Hydrometer Analysis 
AASHTO T 88 - ASTM D422 


هدف از انجام آزمايش هيدرومتري : 


براي اندازه گيري قطر ذرات ريزدانه خاک از روش هيدرومتري ( روش ته نشيني) استفاده مي شود .اين روش مبتني برقانون استوک و مربوط به سرعت سقوط ذرات معلق در مايعات مي باشد .که ذرات بزرگتر سريعتر ته نشين مي شوند . 


وسائل مورد نياز آزمايش هيدرومتري : 


1 - ترازو با حساسيت 0.01 گرم  http://www.sarvazma.ir/balance_show.php?id=3

2 - دستگاه بهم زن : 
الف : دستگاه بهم زن با سرعت زياد : اين دستگاه به وسيله موتور الکتريکي با سرعت 10000 دور در دقيقه کار مي کند . 


ب : دستگاه بهم زن با فشار هوا : در اين روش از فشار هوا و ايجاد حباب هوا در دل خاک براي مخلوط کردن آب و خاک استفاده مي شود . 
3 - چگالي سنج يا هيدرومتر : چگالي سنج در دو نوع 151 H و 152 H موجود است . چگالي سنج 151H بر حسب وزن مخصوص ذرات معلق در آب و از 0.995 تا 1.038 گرم در سانتي متر مکعب در جه بندي شده است . 
چگالي سنج 152 H بر حسب گرم در ليتر خاک يا گرم در 1000 سانتي متر مکعب خاک و از 5 - تا 60 + درجه بندي شده است. 


4 - استوانه رسوب گذاري مزور 1000

5 - دماسنج با دقت 0.5 درجه سانتيگراد 
6 - زمان سنج با دقت يک ثانيه 
ماده جدا ساز: براي جدا نمودن دانه ها از محلول هگزا متا فسفات سديم استفاده مي شود . 

 

روش انجام آزمايش هيدرومتري : 


الکهاي مورد نياز بر طبق استاندارد به شماره هاي 4 و 10 و 40 و 200 مي باشند . 
جهت آزمايش هيدرومتري براي خاک هاي رسي مقدار 50 گرم خاک خشک و براي خاک هاي ماسه اي 100 گرم خاک خشک رد شده از يکي از الک هاي فوق را با 125 ميلي ليتر ( سي سي ) محلول هگزا متا فسفات سديم اضافه مي کنيم و به مدت 16 ساعت در جاي خود مي گذاريم تا خيس بخورد . 
بعد از گذشت زمان ذکر شده ، با يکي از روشهاي زيرعمل بهم زدن محلول آب و خاک را انجام مي دهيم :
الف - مخلوط آب و خاک را داخل ظرف دستگاه بهم زن با سرعت زياد ريخته ، که براي خاک هاي با ضريب خميري 5 و يا کمتر به مدت 5 دقيقه ، خاک هاي با ضريب خميري بين 6 تا 20 به مدت 10 دقيقه و خاک هاي با ضريب خميري بيشتر از 20 به مدت 15 دقيقه عمل مخلوط کردن را انجام و بلافاصله مخلوط آب و خاک را درون استوانه رسوب گذاري ريخته و حجم آنرا با استفاده از آب مقطري که دماي آن با دماي ثابت حمام آب گرم يکسان بوده به 1000 ميلي ليتر مي رسانيم . 
سپس وقتي که دماي آن با دماي حمام آب گرم به حالت تعادل رسيد آنرا بيرون آورده و به مدت يک دقيقه با استفاده از کف دست و يا سرپوش عمل واژگون کردن و برگرداندن آن به تعداد دفعات 60 بار ، عمل مخلوط کردن را انجام داده تا تمامي ذرات به حالت معلق درآيند . 
ب - مخلوط آب و خاک را داخل استوانه رسوب گذاري ريخته و حجم آن را به 250 ميلي ليتر مي رسانيم و با استفاده از دستگاه فشار هوا که به يک ميله فلزي تو خالي که انتهاي آن بصورت يک صليب است و اين صليب فشار هوا را از طريق کناره ها و قسمت پايين هر يک از شاخه هاي خود به مخلوط آب و خاک وارد مي نمايد . 
ابتدا صليب راوارد نمونه کرده وفشار هوا را روي (2cm/kg) psi 5 قرار داده و به آرامي با استفاده از صليب به کف نمونه ضربه زده تا اگر خاکي به ته آن چسبيده از آن جدا گردد ، سپس فشار را به عدد psi 20 رسانده ومدت زمان ميکس کردن نمونه مانند روش قبل بر اساس ضريب خميري مي باشد . 
بعد از اتمام عمل مخلوط کردن با آب مقطر حجم را به 1000 ميلي ليتر رسانده وبا يک ميله که به صفحه اي به قطر تقريبي 45 ميلي متر وصل بوده عمل بهم زدن را بمدت يک دقيقه انجام مي دهيم تا تمامي ذرات به حالت معلق درآيند . 


قرائت چگالي سنج : 


چگالي سنج براي قرائت پايين مينيسک طراحي شده است ولي با توجه به کدر بودن محلول آب و خاک قرائت پايين مينيسک ميسر نمي باشد و به همين دليل بالاترين قسمت چسبندگي آب به ساقه را قرائت مي کنيم . 
براي تصحيح اين قرائت ما از محلول شاهد استفاده مي کنيم که به دليل شفافيت آن قادر به قرائت قسمت هاي بالا و پايين هستيم ( از کم نمودن قرائت بالا و پايين مينيسک ، ضريب مينيسک بدست مي آيد که بايستي به قرائت چگالي سنج در نمونه آب و خاک افزوده شود ) ، نمونه شاهد از 125 ميلي ليتر محلول هگزا متا فسفات سديم که حجم آنرا با آب مقطر به 1000 ميلي ليتر رسانده ايم ، درست مي شود . 
لازم به ذکر است دماي محلول آب و خاک با دماي محلول شاهد بايد يکسان باشد . 

 سایر مشخصات :

  • رنج -5+60
  • دقت ±1
  • دماي کاليبراسيون 68 °F
  • طول 280 ميليمتر