قالب سه تيکه مارشال



سایر مشخصات :

  • ساخته شده از فولاد با پوشش آبکاري گالوانيزه
  • قسمت بالايي قالب
  • قسمت مياني قالب
  • صفحه زير قالب