دماسنج آنالوگ آسفالتسایر مشخصات :

  • با گستره اندازه گيري 0C° ~ +250° C
  • با دقت ± 2.5° C