جک نمونه درآور نمونه آسفالت از قالبسایر مشخصات :

  • داراي جک هيدروليکي دستي با توان 3000 کيلوگرم جهت در اوردن نمونه از قالب
  • داراي ميله راهنماهاي صيقلي و روان با پوشش آبکاري نيکل
  • داراي اهرم براي جک دستي
  • وزن دستگاه 24 کيلوگرم