نرم افزار NovoLab

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

معرفي نرم افزار برنامه کامپيوتري " پردازشگر آزمايشهاي مکانيک خاک " جهت ثبت و گزارش آزمايش هاي مکانيک خاک و تهيه لاگ گمانه ها طراحي شده است. اولين ورژن اين نرم افزار در سال 1381 تحت نام SMTP طراحي شده و هم اکنون با گذشت بيش از 9 سال تبديل به يک برنامه قدرتمند و بي نظير ژئوتکنيکي شده که در ايران مورد استفاده بيش از 30 شرکت مهندسين مشاور ژئوتکنيک قرار مي گيرد . ورژن جديد اين برنامه در سال 1390 با نام NovoLAB عرضه شده که در آن امکانات متعددي به برنامه اضافه شده است . زبان برنامه ( فارسي / انگليسي ) توسط کاربر قابل انتخاب است و نصب و راه اندازي آن در يک مرحله ( کمتر از 1 دقيقه ) انجام مي شود .سایر مشخصات :

 • امکانات برنامه:
 • 1-ثبت گمانه ها
 • ثبت نمونه ها و آزمايشهاي SPT هر گمانه
 • 2-آزمايش دانه بندي
 • محاسبه و گزارش دانه بندي و هيدرومتري
 • 3-آزمايش حدود آتربرگ
 • محاسبه و گزارش حد رواني و خميري
 • 4-آزمايش رطوبت و دانسيته
 • محاسبه و گزارش رطوبت و دانسيته آزمايشگاهي
 • 5-آزمايش دانسيته صحرايي
 • محاسبه و آزمايش دانسيته در محل
 • 6-آزمايش تراکم
 • محاسبه و گزارش آزمايش تراکم خاک
 • 7-آزمايش تحکيم
 • محاسبه و گزارش آزمايش تحکيم يک بعدي
 • 8-آزمايش برش مستقيم
 • محاسبه و گزارش آزمايش برش مستقيم با جعبه مربعي و دايره اي
 • 9-آزمايش 3 محوري
 • محاسبه و گزارش 3 محوري UU, CD, CU
 • 10-آزمايش نفوذپذيري
 • محاسبه و گزارش نفوذپذيري هد افتان و ثابت
 • 11-آزمايش شيمي خاک و آب
 • ثبت و گزارش آزمايشهاي شيمي نمونه ها
 • 12-تهيه لاگ گمانه ها
 • طراحي و چاپ انواع لاگ
 • 13-گزارشات متنوع
 • ليست گزارشهاي توليد شده توسط برنامه
 • 14-ارتباط با ساير نرم افزارها
 • خروجي هاي NovoLAB به برنامه هاي ديگر
 • 15-نصب آسان و راهنماي فارسي
 • دفترچه راهنماي استفاده از برنامه
 • 16-پشتيبان ايمن از بانک اطلاعاتي برنامه
 • ذخيره بکاپ روي سرور