ويسكوزيته قير به روش سيبولت

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

مشخصات فني دستگاه ويسکوزيته قير به روش سيبولت :

بدنه دستگاه از جنس استنلس استيل ضد زنگ و ضد اسيد ساخته شده است . همچنين داراي دو روزنه فيورل و معمولي همراه با هيتر برقي ، ترمومتر و ترموستات ديجيتال ، همزن و كوپل خنك كننده مي باشد .

شرح مختصر درباره آزمايش سيبولت قير :

هدف از اين آزمايش اندازه گيري گرانروي به روش فيورال و يونيورسال است . در اين آزمايش زمان لازم براي عبور 60 ميلي ليتر نمونه ار اريفيس کاليبره شده تحت شرايط و دماي معين مي باشد .

تشريح کامل آزمايش ويسکوزيته قير 

مقدمه

    مقاومت داخلي مايعات را که مانع حرکت و جريان آن ها مي شود ، ويسکوزيته يا گرانروي و يا کندرواني مي نامند . اين کندرواني براي مايعات برحسب پوآز سنجيده مي شود که همان پاسکال - ثانيه مي باشد . از آنجايي که قيرهايي که در دماي 25 درجه سانتيگراد داراي درجه نفوذ يکساني هستند ، ممکن است سختي متفاوتي در دماهاي بالاتر داشته باشند ، ضرورت ايجاد مي کند که آزمايشي انجام شود تا اين تفاوت ها را به نمايش بکشد .

    کندرواني قير کميتي است که خواص قير را در درجه حرارت هاي بالا که معمولا درجه حرارت هايي است که در عمل مخلوط هاي قيري ساخته مي شوند ، مشخص مي نمايد . اين کميت در تعيين عملکرد قير موثر است به طوري که هر اندازه قير نسبت به گرما حساس تر باشد ، کندرواني آن در درجه حرارت هاي بالا کمتر خواهد بود . از جمله نکات اجرايي مهمي که مي توان از کميت کندرواني قيرها استخراج نمود ، آن است که هر چه کندرواني قير کمتر باشد ، استفاده از آن قير براي توليد و پخش آسفالت راحت تر خواهد بود و نيز جابجايي قير از مخازن و اختلاط قير با مصالح سنگي به سهولت انجام مي شود .

نکته قابل تامل ديگر آن است که کندرواني قير با پايداري آسفالت با تغييرات دما رابطه مستقيم دارد . بدين معنا که اگر کندرواني کم باشد ، قير در گرماي تابستان حالت خميري پيدا خواهد کرد و سبب مواج شدن آسفالت زير بار ترافيک مي شود و نيز پديده قيرزدگي رخ خواهد داد . هم چنين اگر کندرواني قير زياد باشد در سرماي زمستان آسفالت ها دچار ترک خوردگي خواهند شد .

روش هاي مختلفي براي تعيين کندرواني قيرها موجود است که از جمله آنها مي توان روش سي بولت - فورل ، روش استاندارد تار ويسکومتر (S.T.V) ، روش ويسکومتر ردوود (Red Wood) و روش کينماتيکي را نام برد . روشي که ما در ادامه پيش خواهيم گرفت روش سي بولت - فورل است اما در ذيل به توضيح اجمالي درباره هر يک از روش هاي فوق الذکر مي پردازيم :

آزمايش ويسکوزيته قير به روش سي بولت - فورل :

    ويسکومتر سي بولت - فورل براي تعيين کندرواني قيرهاي مخلوط بکار مي رود و به طور کلي مشابه ويسکومتر S.T.V بوده و نوع اصلاح شده ويسکومتر ردوود تلقي مي شود . از آنجايي که قطر سوراخ ويسکومتر سي بولت - فورل کوچکتر از قطر سوراخ ويسکومتر S.T.V مي باشد ، بنابراين درجه حرارت آزمايش در اين ويسکومتر بالاتر خواهد بود. در دستگاه سي بولت - فورل کندرواني ، زمان لازم بر حسب ثانيه براي آنکه مقدار 60 سانتي متر مکعب قير مايع در دماي 135 درجه سانتيگراد از مجراي دستگاه سي بولت - فورل فرو ريزد تعيين مي شود . شرح اين روش در استاندارد زير مفصلا آمده است :

ASTM Methods, (D: 88-53)

 

 

 

 

آزمايش ويسکوزيته قير به روش ردوود

    از ويسکومتر ردوود براي تعيين کندرواني قيرهاي مايع استفاده مي شود. از آنجايي که قطر سوراخ اين ويسکومتر کوچک است ، لذا قيرهاي خالص و حتي قيرهاي مخلوط به کندي از آن عبور کرده و مدت زمان زيادي نياز دارند . از اين ويسکومتر در اندازه گيري کندرواني قيرهايي که همراه با حلال هايي چون کروزين ، گازوئيل و گازولين که در تهيه قيرهاي مخلوط به کار مي روند، استفاده مي شود . مي توان براي يافتن مطالب بيشتر به استانداردهاي زير مراجعه نمود :

Standard Methods, (IP. 70/57)

Standard Methods, (Paragraph 21.11)

 

آزمايش ويسکوزيته قير به روش کينماتيکي

    در روش اندازه گيري کندرواني به روش کينماتيکي ، با عبور مقدار 50 ميلي ليتر قير مورد آزمايش با درجه حرارت 40 درجه سانتيگراد از مجراي لوله استاندارد دستگاه زماني که صرف عبور قير شده است را يادداشت مي کنيم و اين زمان را به عنوان کندرواني قير محسوب مي نماييم .

روش استاندارد تار ويسکومتر

اين ويسکومتر که به ويسکومتر S.T.V معروف مي باشد ، براي اندازه گيري کندرواني قيرهاي مخلوط و نيز قيرهاي قطران کاربرد دارد . اين ويسکومتر مشابه ويسکومتر ردوود مي باشد که در آن حجم معيني قير از درون سوراخي با قطر معين در درجه حرارت مشخص عبور نموده و زمان عبور بر حسب ثانيه آن را به عنوان کندرواني قير ثبت مي نمايند . اين روش دراستاندارد ASTM گنجانده نشده است ، اما در استانداردهاي زير مندرج است :

Standard Methods, (IP. 72/58)

Standard Methods, (RT. 2/57)

 

 

 

هدف آزمايش

    هدف از آزمايش ويسکوزيته ، تعيين خواص رواني قير در دماهاي بالا و تعيين عملکرد آسفالت مي باشد .

وسايل آزمايش سيبولت قير :

  1. دستگاه سي بولت - فورل 
  2. دماسنج
  3. قيرمذاب
  4. ظرف مخصوص

روش انجام آزمايش ويسکزيته به روش سيبولت :

    قبل از شروع آزمايش ، ابتدا بايد دستگاه سي بولت - فورل را با حلال تتراکلريد کربن يا نفت سفيد شست و خشک نمود . حال قير را تا دماي حدود 138 درجه سانتيگراد حرارت مي دهيم و از الک نمره 200 عبور مي دهيم تا ناخالصي هاي آن گرفته شود . دستگاه سي بولت - فورل را روشن مي کنيم تا دماي روغن پيرامون مخزن قير ، به حدود 135 درجه سانتيگراد برسد . اين دما را بايد با دماسنج پيوسته اندازه گيري نماييم . حال قير را در داخل مخزن دستگاه مي ريزيم و ميله روي نازل را بالا مي کشيم و زماني را که طي آن ظرف شيشه اي زير نازل به اندازه 60 سانتي متر مکعب از قير پر شود را محاسبه مي کنيم . اين زمان بر حسب ثانيه ، همان کندرواني قير خواهد بود .

    دقت شود که پس از انجام آزمايش ظرف شيشه اي را از قير خالي نموده و با حلال مناسب آن را تميز نماييد .سایر مشخصات :

  • حوضچه تمام استيل ضد اسيد
  • فن سيرکولاسيون جهت يکنواخت بودن دماي آب مخزن
  • همراه 2 عدد بالن 60 ميلي ليتر