دستگاه تست شعله

 دستگاه تست شعله ( واکنش فوم در برابر آتش ) جهت آزمون سنجش احتراق فرآورده هاي پلي استايرن در برخورد مستقيم با شعله مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 4- 7271 و استاندارد اروپا EN11925-2:2002