دستگاه كاساگراند

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

حد رواني خاک ( LL )

تشريح کامل آزمايش حد رواني به وسيله دستگاه کاساگراند :

وسيله اندازه گيري حد رواني : اين وسيله از يک جام برنجي و پايه اي از جنس لاستيک سخت تشکيل شده است. جام برنجي با چرخاندن دسته متصل به يک ميل بادامک با بالا رفتن بر روي پايه سقوط مي کند . براي انجام آزمايش حد رواني بايد خمير خاک را در داخل جام قرار داد . سپس به کمک يک ابزار شيارزن استاندارد ، شياري در مرکز توده خاک ايجاد کرد در مرحله بعد به کمک ميل بادامکي که با دستگيره چرخانده مي شود ، جام بالا رفته و از ارتفاع mm 10 سقوط مي کند . ميزان رطوبت لازم ( بر حسب درصد) براي بسته شدن فاصله mm7/12 موجود در امتداد کف شيار پس از 25 ضربه حد رواني ناميده مي شود .

تنظيم ميزان رطوبت موجود در خاک براي برآورده ساختن شرايط لازم براي بسته شدن شيار mm7/12 موجود در توده خاک با 25 ضربه کاري دشوار است . به همين دليل براي هر خاک دست کم سه آزمايش با ميزان رطوبت هاي متفاوت جهت بسته شدن شيار با تعداد ضربه (N) 15 تا 35 انجام مي شود .

ميزان رطوبت خاک بر حسب درصد و تعداد ضربه هاي متناظر بر روي يک کاغذ نمودار نيمه لگاريتمي ترسيم مي شود رابطه ميان ميزان رطوبت و log N تقريبا به صورت يک خط مستقيم است به اين منحني جريان گفته مي شود . از روي اين نمودار ميزان رطوبت متناظر با 25 = N تعيين مي شود که حد رواني خاک را بدست مي دهد شيب خط جريان را نشانه جريان مي نامند.سایر مشخصات :

  • ارتفاع سقوط پياله قابل تنظيم ميباشد
  • پايه دستگاه از جنس باکاليتي ميباشد
  • دستگاه مجهز به شيار کش پلاستيکي
  • شيارکش فلزي
  • کاردک به عرض 15 ميليمتر
  • قطعه برنجي جهت کاليبره دستگاه ميباشد.