لوازم كامل ارزش ماسه‌اي

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

هدف از آزمايش ارزش ماسه اي :

اين شاخص در واقع نشان دهنده مقدار مناسبي ذرات خيلي ريز رسي و سيلتي در سنگدانه هاي ريز (ماسه ) است . در آزمايشي که به همين نام روي سنگدانه هاي ريز انجام مي شود ، مقدار معيني از مصالح در محلول استوک آزمايش هم ارز ماسه اي که ترکيبي از 120 گرم کلرور کلسيم بدون آب حل شده در 500 سانتي متر مکعب آب مقطر و 542 گرم گليسيرين 95 درصد است ، ريخته شده و پس از به هم زدن مخلوط در استوانه مدرج يک ليتري و جدا شدن ذرات رسي-سيلتي ، استوانه در محلي به صورت ثابت و بدون حرکت نگه داشته مي شود . در انتهاي آزمايش ، ارتفاع ستون رس و ستون ماسه نسبت به قاعده استوانه مذکور قرائت مي شود . بر اساس ارقام قرائت شده ، شاخص هم ارز ماسه  که نشان دهنده مقدار نسبي ماسه در مخلوط سنگدانه است ، به شرح زير محاسبه مي شود :

  SE برابر است با وزن آب تقسيم بر وزن سنگدانه هاي خشک ضرب در 100

هر چه مقدار SE محاسبه  شده بيشتر باشد مقدار نسبي ذرات رسي – سيلتي در مخلوط کمتر و اصطلاحاً ارزش ماسه اي آن بيشتر است . بر اساس آئين نامه هاي ساختماني ايران ،مندرج در دفترچه مشخصات فني عمومي شماره 101 سازمان برنامه و بودجه ، مقدار مجاز اين شاخص براي ماسه مورد مصرف در بتن حداقل 75 درصد ، براي ماسه مورد مصرف در آسفالت حد اقل 45 درصد و براي ماسه مورد استفاده در تهيه فيلتر هاي زهکشي ، حداقل 50 درصد است .


 

شرح آزمايش ارزش ماسه اي 

استوا نه مدرج که ارتفاع آن بر حسب اينچ مدرج شده است را آماده کرده و داخل آن محلول شستشو را تا ارتفاع 4 اينچ پر مي کنيم ( محلول شستشو از کلرو کلسيم ،گلسيرين ، محلول فرمالين 40%  ) سپس پيمانه را پر از نمونه کرده و آن را داخل استوا نه مي ريزيم ، بعد از ريختن خاک به درون استو انه در پوش آنرا گذاشته و آنرا به مدت 30 ثانيه و به تعداد 90 بار تکان مي دهيم بعد از تکان دادن آن ديواره استوانه را با محلول شسته و ارتفاع محلول را به 15 اينچ مي رسانيم و سپس استوانه را در يک جاي آرام قرار داده و بعد 20 دقيقه آنرا اندازه گيري مي کنيم . اندازه گيري به دو روش آنجام خواهد گرفت :

1- به روش چشمي : در اين روش ارتفاع لاي را طبق اندازه هاي درج شده روي استوا نه قرائت مي کنند .

2- روش دستگاهي : در اين روش ابتدا قبل از آزمايش ارتفاع سمبه را داخل استوانه ثبت کرده و سپس آنرا بعد ته نشيني نمونه داخل استوانه قرار داده و عدد بدست آمده را از عدد قبلي کم مي کنيم و در فرمول قرار مي دهيم .

h1 = ته نشين جامد حاوي دانه هاي بزرگتر در کف استوانه

h2 = قسمتي که در آن مواد بصورت معلق موجودند

محاسبه عدد معادل (هم ارز) ماسه (SE) عبارت است ا ز :

(SE=h1/h1+h2)

ارتفاع h2  و  h1  ابتدا با چشم و سپس با پيستون استاندارد آهني خوانده مي شود.

 

رس

خاک خميري

خاک غير خميري

ماسه رس دار

ماسه خالص و تميز

 

0

20

40

80

100

ES

 

 سایر مشخصات :

 • مزور ارزش ماسه اي شفاف بدون درز چهار عدد
 • وزنه استاندارد ارزش ماسه‌اي
 • ميله شستشوي ارزش ماسه‌اي
 • ميله وعصايي برنجي
 • ظرف چهار ليتري
 • شلنگ سيليكون
 • پيمانه استيل ارزش ماسه‌اي
 • درپوش لاستيكي چهار عدد
 • كرنومتر ديجيتالي
 • قيف پلاستيکي
 • جعبه حمل