خمش در سرما ایزوگام

هدف ودامنه کاربردآزمایش خمش در سرما:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین انعطاف پذیری آزمایش خمش در سرما در دماهای پایین ورق های انعطاف پذیرقیری عایق رطوبتی بام است

انعطاف پذیری :

توانایی خم شدن آزمونه های ورق های قیری ، ایزوگام ، تحت شرایط خاص بدون ترک برداشتن

دمای خمش در سرما:

کم ترین دمایی که در آن آزمونه ها ی ورق های قیری ، میتواند حول یک محور مشخص بدون ترک برداشتن خم شوند

ترک:

شکافی است که روی پوشش ورق قیر تا تقویت  کننده یا به طور سراسری در ورق های بدون تقویت کننده گسترش یافته است

اصول آزمون :

آزمونه های بریده شده از نمونه ،تحت زاویه 180 درجه توسط یک وسیله خمش مکاتیکی غوطه ور شده داخل یک مایع خنک کننده خم میشوند، بعداز خمش آزمونه ها جهت وجود ترک در پوشش بازدید میشوند

مشخصات فنی دستگاه :

این دستگاه خمش در سرما دارای یک مخزن آب داخل یک محفظه از جنس استیل میباشد، دوفک متحرک ویک فک ثابت که به نوعی طراحی شده که داخل آب قرار میگیرد.

 • این دستگاه قابلیت سرد کردن تا دمای 20- درجه دارد
 • بدنه دستگاه از ورق با رنگ پودری آنتی استاتیک ساخته شده است
 • فک های داخلی ازجنس فولادی ویا آلومینیومی میباشد
 • محفظه داخل استیل
 • گسترده دما از 130+ تا 18-
 • دقت دما از 0.1+- درجه
 • دارای سیرکولاسیون هوا
 • دارای درب شیشه ای داخلی
 • هم دمایی وکالیبراسیون 6 نقطه
 • نمایش دما و زمان دیجیتال
 • دارای دریچه شیشه ای روی درب اصلی تست خمش در سرما
 • دارای تایمر جهت کنترل تست