تعیین نقطه شکست فراس قیر

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

دمای شکست فراس،رفتار رئو لوژیکی قیر را در دماهای پایین مشخص می­کند و بار تست از درجه حرارتی که در آن یک نمونه فیلم قیر با ضخامت مشخص که بر روی یک سطح فلزی ذوب و پخش شده است بر اثر کاهش دما می شکند.

وسایل مورد نیاز:صفحه برنجی به طول 41±0.05mm ، 20±0.2mm  ، ضخامت  0.15±0.02mm ابزار آماده سازی صفحه ،مواد سرماساز، دما سنج  که با توجه به نوع ماده سرمازا انتخاب می­شود .

مواد سرمازا:

با توجه به میزان سرمای مورد نیاز می­توان مواد مختلف سرما ساز نظیر نیتروژن مایع، یخ خشک، متیل الکل همراه مقداری دی اکسید کربن استفاده کرد.

روش کار:

ابتدا صفحه برنجی را با حلالهای ضد چربی از قبیل  کلرید متیلن و استن شسته و خشک نموده و با تقریب 0.01 گرم وزن کنید سپس حدود 2 گرم قیر گرم شده را روی صفحه ریخته و به طور یکنواخت پخش نمایید و در دمای اتاق نگهدارید  تا خشک شود .پس از نیم ساعت وقتی دمای نمونه به 15 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شکست مورد انتظار رسید . لوح فلزی را توسط انبردست بین گیره های دستگاه قرار دهید . سپس ترمومتر را طوری درون ظرف بگذارید که مخزن آن پشت لوح فلزی و بین گیره­ها قرار گیرد .فضای بین لوله­ داخلی و خارجی را با 100میلی لیتر الکل و کمی دی اکسید کربن جامد پر کنیم تا این که هر 60±5 ثانیه ، دما 1 درجه سانتی گراد کاهش یابد ، دستگیره را با سرعت  یک دور بر ثانیه بچرخانید و با همان سرعت برگردانید تا زمانیکه در اثر خم شدن لوح فلزی ،نمونه بشکند . با پیدایش اولین شکاف در نمونه ، دما تا دقت 0.5 درجه سانتی گراد ثبت می کنیم .