بالن ته گرد

یکی از ابزارهای شیشه ای آزمایشگاهی می باشد که برای حرارت دادن مایعات در آزمایشگاه از آن استفاده می شود.ویژگی مهم این وسیله آزمایشگاهی گرد بودن ته بالن می باشد که موجب رسیدن حرارت شعله به صورت یکنواخت به کل مایع می شود ، این نوع بالن از شیشه های مقاوم در برابر حرارت مانند شیشه بوروسیلیکات ساخت می شود. کاربرد عمده این بالن در تقطیر مایعات می باشد.سایر مشخصات :