بشر کوتاه

ظرف استوانه ای دهن گشاد است که معمولا به منظور مخلوط کردن و تهیه مواد لازم برای آزمایش مورد استفاده قرار میگیرد . به علت دقت کم در اندازه گیری و نیز دهانه گشاد ؛ از آن به هیچ عنوان برای حجم سنجی یا نگهداری مواد استفاده نمی شود و نیز برای تبخیر حلال ها جابه جایی محلول ها و مواد استفاده می شود                                                                       سایر مشخصات :