ارلن مایر خلاء

ارلن خلاء یک نوع ارلن است که دارای یک لوله در کنار و نزدیک نوک آن می باشد که برای خروج هوا(به کمک پمپ مکنده) به کار می رود ؛ ارلن مایر خلاء در آزمایشگاه ها به ارلن تخلیه نیز موسوم است ، برای صاف کردن با خلاء و نیز تهیه مواد گازی و غیره استفاده می شود.سایر مشخصات :