مانومتر 82100

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

دارای امکان ثبت Max،Min فشار ، دقت ±0.3%،با قابلیت اتصال به pc،اندازه گیری در مقیاسها و رنجهای100psi،689.5kpa،5171mmHg،6.895bar و........سایر مشخصات :