باد سنج (Hot wire) مدل 8905

مناسب اندازه گیری سرعت و جریان هوا در کانالها در رنج 0.5-20m/s،T:-20 to 60ºC،نقطه شبنم -20-60،RH:0-100%، دارای سنسور آنتنی برای ورود به مسیر کانال ،با حافظه 100 عددی و امکان نصب به کامپیوترسایر مشخصات :