بادسنج مدل 8917

اندازه گیری سرعت باد 0.2-30m/s،T:-20 to 60ºC،نقطه شبنم -20-60،

RH:0-100%،اندازه گیری حجم هوای عبوری:0-100000m،دارای قیف جهت نصب روی فن یا مسیر عبور هوا،قابل نصب به کامپیوترسایر مشخصات :