باد سنج مدل 8911

اندازه گیری سرعت باد 0.6-32m/s با سنسور جدا ،T:-20 to 60ºC،RH0-100%  قابل نصب به PC از طریق نرم افزار AZسایر مشخصات :