ترمومتر لیزری مدل 8895

-40 to 816ºC با دقت 0.1ºC ،غیر تماسی (برد12 متر)،روشنایی پشت صفحه ،AUTO Off با Emissivity از 0.35 تا 0.95، به همراه کیف حملسایر مشخصات :