ترمومتر لیزری مدل8889

-40 to 500ºC با دقت 0.1ºC،غیر تماسی (برد10 متر)،روشنایی پشت صفحه ،AUTO Off با سه نقطه Emissivityسایر مشخصات :