ترمومتر لیزری مدل8868

-20 to +420ºC با دقت 1ºC، غیر تماسی (برد 8 متر)، روشنایی پشت صفحه ، AUTO Off با یک نقطه Emissivity،به همراه کیف حملسایر مشخصات :