ترمومتر مدل8851

-50 to +1300 با دقت 0.1 قابل اتصال به سنسور های دمایی تیپ  K،T،J و قابل نصب به PC امکان کار با برق و باطری ، ثبت Min-Max،99 حافظه کرنومتر دار با ضبط زمان تغییرات دمایی روشنایی پشت صفحه – AUTO Offسایر مشخصات :