ترمومتر مدل 8801

-50 to +1300 با دقت 0.1،قابل اتصال به سنسور دمایی تیپ K  امکان Hold روی بالاترین نقطه حرکت دما ، تبدیل دما از ºC به ºF،AUTO Off دارای کیف حملسایر مشخصات :