کنداکتیویمتر پرتابل مدل8301

EC(0-2000µs,2-200ms)نمایش همزمان EC و دما، قابل اتصال به کامپیوتر(RS232)،امکان فعالیت با برق و باطری،دارای لامپ پشت صفحهAUTO OFF،دقت 0.01µs،کالیبراسیون اتوماتیکسایر مشخصات :