PH متر رومیزی مدل 86502

0-14با دقت 0.01 نمایش همزمان دما و PH بر روی LCD تطبیق PH و دما (ATC)؛اتو کالیبره در پنج نقطه با بافرهای4-7-10-1.68-12.45؛99 حافظه با زمان و تاریخ ثبت MinوMax و HOLD قابلیت اتصال به کامپیوتر؛به همراه پورت RS232 وCD نرم افزار؛((به همراه ست بافر 4و7و10))سایر مشخصات :