دستگاه تعیین کارپذیری به روش باکس U شکل

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

تعیین کارپذیری U شکل

این آزمایش نمونه شبیه سازی شده استفاده از بتن خودتراکم در خروجی های تنگ و باریک و تحت فشار استاتیک می باشد و همچنین جهت ارزیابی خاصیت پر کنندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت این دستگاه دارای 2 بخش داخلی صاف و بدون برجستگی بوده و از ورق بدون انعطاف ساخته شده است تعداد و قطر میله های داخلی طبق استاندارد تهیه و نصب گردیده است.سایر مشخصات :