تعیین زمان جاری شدن به روش قیف V شکل

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

   تعیین کارپذیری به روشV شکل

حجم معینی از بتن خودتراکم می باشد  FLOW TIME این وسیله جهت تعیین زمان جاری شدن به ظرفیت 10 لیتر بر روی پایه فلزی می باشد و در قسمت تخلیه درب آب بندی شده مجهز V قیف است.سایر مشخصات :