وسیله تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

جهت تعیین درصد خرد شدگی مصالح بر اثر اعمال نیرو مورد استفاده قرار می گیرد.سایر مشخصات :