کولیس تناسبی

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

به منظور تعیین نسبت پولکی و سوزنی سنگدانه ها بر اساس استاندارد بین المللی astm یا استاندارد ملی ایران از این وسیله استفاده می شود به طوریکه با اندازه گیری نسبت عرض به ضخامت میزان تورق و نسبت طول به ضخامت میزان تطویل به دست می آید.سایر مشخصات :