دستگاه تک محوری سنگ

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

جهت اندازه گیری مقاومت فشاری محصور نشده نمونه سنگ کاربرد دارد.بار محوری توسط جک هیدرولیکی به صورت مداوم اعمال می شود.سایر مشخصات :