دستگاه بار نقطه ای با نمایشگر دیجیتال

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

مقاومت سنگ یک مشخصه مهم از سنگ است و یک آزمایش اندیس مقاومت راحت و سریع لازم است آزمایش بار نقطه ای برای فراهم کردن یک آزمایش سریع و قابل حمل برای مقاومت سنگ طراحی شد که با قرار گرفتن نمونه بتن دو مخروط کروی انجام می شود و نمونه تحت ترک های کششی شکسته می شود.سایر مشخصات :