پیکنومتر 1000 میلی لیتر

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

از این وسیله جهت تعیین وزن مخصوص سنگدانه ها استفاده می شود .سایر مشخصات :