آسیاب فاین میل

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

جهت نرم کردن و سائیدن مواد سخت و بسیار سخت در مدت زمان کوتاه تا نرمی 10 میکرون جهت استفاده در دستگاه x-rey سایر مشخصات :