نمونه گیر های سیمان از دپو و پاکت سیمان

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

این وسیله جهت برداشت نمونه های سیمان از پاکت های سیمان مورد استفاده قرار میگیرد.سایر مشخصات :