بالن لوشاتلیه

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می باشدکه برای تعیین جرم حجمی سیمان پرتلند می باشد . قسمت بالایی گلویی در محدوده 0-1میلیمتر و 18-24 میلیمتر درجه بندی شده است .سایر مشخصات :