فیلتر استراکشن

فیلتر استراکشن آسفالت در بسته بندی های 100 عددی و برای استفاده در دستگاه استراکشن استفاده می گردد.سایر مشخصات :