فلاسک دو جداره حمل آسفالت

برای جابه جایی آسفالت گرم و نگهداری آن بدون کاهش دما تا محل آزمایشگاه می شود.سایر مشخصات :