دستگاه تراش خاک

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

این دستگاه برای نهیه نمونه های خاک 38 میلیمتری تا 75 میلیمتری با کاهش اندازه خاک های با قطر زیاد طراحی و ساخته شده است ارتفاع این دستگاه قابل تنظیم تا 230 میلیمتر می باشد دستگاه همراه با سه عدد صفحه برای تهیه نمونه های 38 تا 75 میلیمتر طراحی و ساخته شده است.

 

 سایر مشخصات :