تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

جهت تعیین چگالی خاکهای فشرده ریزدانه به کار می رود.سایر مشخصات :