پنترومتر جیبی

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

از این دستگاه برای سنجش مقاومت فشاری محدود نشده qu می توان در محیط آزمایشگاه یا  صحرا از این دستگاه استفاده کرد.سایر مشخصات :