محفظه تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

جهت سنجش تغییر شکل عمودی و افقی نمونه های استوانه ای استفاده می گردد.سایر مشخصات :