کمپراتور طول انقباض بتن

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

از این دستگاه جهت تعیین تغییرات طولی تک محوری نمونه های بتن با ابعاد 100x100x500 میلیمتر و با سنگدانه های کوچکتر از 30 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.سایر مشخصات :