قالب کششی بتن- روش برزیلین

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

قالب کششی به روش برزیلین:

از این قالب جهت تست مقاومت کششی نمونه های استوا نه ای به روش دو نیم شدن در نمونه های استوانه ای بتن یا نمونه های کرگیری شده استفاده می شود این آزمون شامل اعمال نیروی قطری عرضی نمونه تا زمان شکست نمونه می باشد.سایر مشخصات :