قالب تست ذوب و یخبندان

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

از این قالب به جهت نمونه گیری مورد آزمایش در تست ذوب و یخبندان با ابعاد 3x4x6 inch به کار می رود.