تعیین زمان گیرش بتن بر اساس مقاومت در برابر نفوذ

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

تعیین زمان گیرش بتن بر اساس مقاومت در برابرنفوذ

استاندارد ASTM C403

این دستگاه جهت تعیین زمان گیرش مخلوط بتن با اعداد اسلامپ بزرگتر از صفر در شرایط آزمایشگاهی و نیز صحرایی استفاده می شود.این پنترومتر با رینگ نیرو به ظرفیت 1 کیلو نیوتن همراه با ساعت اندیکاتور با دقت 0.01 می باشد.