اسلامپ کلی بال

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

روش آزمایش اسلامپ کلی بال

این آزمایش نیز یکی از آزمایشهای تعیین میزان روانی یا درجه شلی و سفتی بتن تازه است که در آن از وزنه فلزی به شکل نیم کره به وزن 30پوند وقطر 6 اینچ که در قسمت بالای آن یک خط کش مدرج نصب شده؛استفاده می شود.خمیر بتن مورد سنجش در این آزمایش در داخل تشت بزرگی ریخته شده و نیمکره  مذکور که گوی کلی نامیده می شود.روی بتن قرار میگیرد و مقدار فرورفتن آن در خمیر بتن بر حسب اینچ تعیین می شود بر اساس تجربیات به عمل آمده تقریبا هر یک اینچ نفوذ وزنه مذکور در این آزمایش معادل 2 اینچ نشست بتن در آزمایش اسلامپ است.سایر مشخصات :