میله کوبه بتن (رامر)

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

موارد استفاده از میله کوبه بتن (رامر بتن)

جهت کوبیدن بتن به صورت استاندارد درون قالب های مکعبی مطابق استاندارد بی5 بهکار می رود و دارای وزن 1810 گرم(کالیبره شده) می باشد.     

استاندارد  EN 12390/1