انکوباتور

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

انکوباتور چيست و کاربرد آن کجاست ؟

انکوباتور دستگاهي است داراي يک محفظه که دماي داخلي آن با دقت بالا قابل تنظيم است . انکوباتور ها با توجه به درخواست به دو گونه ساخته ميوند

  • انکوباتور هاي ساده که رنج دمايي آنها از دماي محيط تا حدود 65+ درجه سانتيگراد ميباشد.
  • انکوباتور هاي يخچالدار که رنج دمايي انهاي از 15- تا 65+ درجه ساتيگراد ميباشد.

تفاوت آون آزمايشگاهي  با انکوباتور :

اين سوال براي اکثريت بوجود ميايد که تناوت آون با انکوباتور چيست. آونها با رنج دمايي حدود 250+ درجه معمولا جهت خشک کردن , گرم کردن استفاده ميشود و اين نياز به دقت بالا و ثبات دمايي خيلي مطرح نميباشد. اما در انکوباتور ها ثبات دمايي مهمترين نکته آزمايش ميباشد. رنج دماي انکوباتورها معمولا حدود 65+ ساتيگراد ميباشد که در انکوباتورهاي يخچالدار اين رنج به عدد منفي هم ادامه پيدا ميکند. در نظر داشته باشيد که جهت بالا رفت ثبات دمايي در انکوباتور ها سرعت تغيير دما کاهش ميابد.