هدايت سنج روميزي اوهاس سري STARTER ST3000C

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

  • قابليت اندازه گيري هدايت الکتريکي در محدوده 0.0µs/cm .... 199.9ms/cm با دقت 0.1 بصورت Auto range (تشخيص ميزان هدايت بر حسب ms يا µs بصورت اتوماتيک )
  • قابليت اندازه گيري TDS در محدوده 0.1m g/1 .... 199.9g/1 با دقت 0.1
  • قابليت اندازه گيري دما در محدوده 100 .... 0 درجه سانتيگراد با دقت 0.1
  • داراي حافظه جهت ذخيره نتايج کاليبراسيون
  • داراي صفحه نمايش LCD بزرگ به همراه Backlit با وضوح بالا
  • حاوي محلول هاي استاندارد 12.88ms/cm و 1413µs/cm
  • داراي گواهينامه کاليبراسيون از کمپاني Ohause
  • مجهز به گيره و پايه جهت نصب الکترود 
  • داراي استاندارد CE اروپا و استاندارد بين المللي ISO 9001