دستگاه خمشي و فشاري گچ

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

مشخصات فني دستگاه آزمايش خمشي و فشاري گچ

ظرفيت اين دستگاه تا 30 کيلو نيوتن (3 تن ) مي باشد . دستگاه تست خمشي و فشاري گچ از دو صفحه بارگذاري تشکيل شده است که نمونه در بين ان قرار مي گيرد . براي آزمايش فشاري گچ صفحه بارگذاري مخصوص فشاري و همچنين براي آزمايش خمشي از صفحه مخصوص آزمايش خمش استفاده مي شود . سرعت حرکت اصلي صفحه بارگذاري بصورت يکنواخت  و دقيق و قابل تنظيم از صفر تا 6 ميلي متر بر دقيقه مي باشد . اين دستگاه قابليت تنظيم سرعت بارگذاري را براي هر آزمايش دارد . دستگاه به گونه اي برنامه ريزي شده که بعد از شکست نمونه حرکت صفحه بارگذاري به صورت اتوماتيک متوقف شده و مقدار نهايي نيرو روي نمايشگر ثابت مي ماند .

دستگاه تست خمشي و فشاري گچ در دو نوع ديجيتال و آنالوگ ساخته مي شود .

نمايش نيرو در دستگاه خمشي و فشاري گچ ديجيتال از طريق نمايشگرهاي ديجيتالي مي باشد که با دقت يک کيلوگرم کاليبره شده . ظرفيت لودسل استفاده شده در اين دستگاه 3 تن مي باشد . همچنين در نوع دوم دستگاه ( آنالوگ ) ، نمايش نيرو از طريق رينگ نيرو مي باشد . مسلما کارکرد با دستگاه ديجيتال نسبت به آنالوگ بسيار آسانتر و سريعتر مي باشد . 

تشريح کلي آزمايش خمشي و فشاري گچ :

   ملات گچ پس از گيرش نهايي و سخت شدن به ماده اي با مقاومت مکانيکي قابل قبول تبديل مي شود . براساس استانداردهاي موجود ، معمولاً مقاومت فشاري و مقاومت خمشي گچ در آزمايشگاه ها تعيين و براي ارزيابي مقاومت مکانيکي آن مورد استفاده قرار مي گيرد .

مقاومت فشاري گچ :

براي تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي گچ ، ملات آن بر اساس رطوبت رواني متعارف تهيه و خمير حاصله در قالب هاي مکعبي به ضلع 50 ميلي متر قالب گيري مي شود . قالب ها بايد ازجنس فلز زنگ نزن ( فولاد گالوانيزه ، برنج و... ) و داراي سطوح کاملاً صاف و تميز و استحکام کافي باشند . لازم است با استفاده از روش هاي مناسب از نشت ملات يا آب از کناره اي قالب جلوگيري شود . قالب گيري ملات گچ در دو لايه هر يک به ضخامت 25 ميلي متر انجام شده و لازم است پس از ريختن لايه اول به کمک کاردک چند بار ملات جابه جا شود تا حباب هاي هوا در آن محبوس نگردند . پس از ريختن لايه دوم نيز بايد همين کار تکرار شود. پس از گرفتن خمير گچ، مقدار اضافي گچ روي قالب به کمک کاردک برداشته مي شود تا سطح خمير و لبه قالب همتراز شوند . مکعب گچي بعد از گيرش از قالب خارج و تا رسيدن به وزن ثابت خشک مي شود. نمونه ها قبل از آزمون به مدت 16 ساعت در دسيکاتور قرار داده شده و آزمايش مقاومت فشاري بلافاصله پس ازخروج از دسيکاتور به کمک دستگاه پرس متناسب انجام مي گيرد . بار فشاري بايد آرام و بدون ضربه و با سرعت 1 تا 8/2 کيلوگرم بر سانتي متر مربع در هر ثانيه بر نمونه وارد شود . ميانگين مقاومت فشاري پنج نمونه آزمايش شده ، به عنوان مقاومت فشاري گچ مورد آزمايش گزارش مي شود . چناچه مقاومت فشاري يک يا دو نمونه بيشتر از 15 درصد با ميانگين اختلاف داشته باشد ، نتايج آن دو نمونه حذف و از مقاومت فشاري نمونه هاي باقي مانده  ميانگين گيري مي شود . در صورتي که مقاومت فشاري سه نمونه بيشار از 15 درصد با ميانگين اختلاف داشته باشند ، نتايج قابل قبول نبوده و آزمون بايد تکرار شود .

مقاومت خمشي گچ :

  آزمايش مقاوت خمشي گچ نيز با استفاده از ملات تهيه شده با خمير تحت رطوبت رواني متعارف انجام مي گيرد . آزمايش بر روي منشور هاي مکعب مستطيل تهيه شده در قالب استاندارد به ابعاد 160×40×40 ميلي متر و پس از هفت روز عمل آوري صورت مي گيرد . براي انجام آزمايش ، منشور تهيه شده از ملات گچ پس از سخت شدن و رسيدن به سن مورد نظر در داخل دستگاه آزمايش روي دو تکيکه گاه به فاصله (L) قرار داده شده و نيروي متمرکز (F) در وسط آن اعمال مي گردد تا نمونه به مرحله گسيختگي برسد . مقاومت خمشي نمونه طبق رابطه زير محاسبه مي شود :

(رابطه 5-2 ص 140)

بر اساس استاندارد ملي ، حداقل مقاومت خمشي ملات گچ ساختماني معمولي 35 کيلوگرم بر سانتي متر مربع و براي ساير انواع گچبين 35 تا 50 کيلوگرم بر سانتي متر مربع است .

ويژگي هاي فيزيکي- مکانيکي گچ هاي اندود ساختماني

ويژگي ها

گچ اندود معمولي

گچ اندود کند گير

گچ اندود بدون آب

زير کار

( آستر)

پرداخت

( روبه)

زير کار

( آستر )

پرداخت

( روبه )

پرداخت

 (روبه )

درصد باقي مانده روي الک 18/1 ميلي متر ، حداکثر

10

1

5

1

1

مقاومت فشاري بر حسب کيلوگرم بر سانتي متر مربع ، حداقل

70

70

100

70

125

مقاومت خمشي بر حسب کيلوگرم بر سانتي متر مربع ، حداقل

35

35

50

35

35

زمان گيرش اوليه بر حسب دقيقه ، حداقل

20

15

60

60

20

زمان گيرش نهايي بر حسب دقيقه ، حداکثر

20

40

180

180

360

 


سایر مشخصات :

  • صفحه نمايشگر ديجيتال
  • ظرفيت 3 تن